MOGLOOP – Faydaları

Tuzlama

Gübrenin içeriğindeki organik değerler sayesinde gelișimini tetiklediği yararlı mikroorganizmalar toprakta biriken tuzların, geçmiș yıllardan kalan kimyasal zehirlerin kısa bir süre içerisinde yapıları bozularak, organik materyallere dönüștürülür. Bunlar da bitkinin köklerinin özümseyebileceği hale getirilir.

MOGLOOP ORGANİK SIVI GÜBREN - pekmezcioglu

Erkencilik

Tüm ürün gruplarında en az 10 en çok da 20 gün erkencilik görülebilir.

Köklenme

Daha da gelișmiș bir kök yapısı sayesinde bitkinin besin toplama alanı genișler. Ayrıca; osmoz basıncını da artırdığı için ağacın yașlılığı ya da
damarlarında olușan sorunlarda, ilerleyen yıllarda geçmektedir.

İzelement

İhtiyacınız en aza inecektir. MOGLOOP pH düzenleme özelliği ile topraktan alınamayan mikro ve makro(n/p/k) elementlerin de alınmasını sağlar.
Gübremizin içeriğinde; Fe, ca, mg, mn, cu, mo, b,s mevcuttur.

Mogloop

1 yıl önce kullanılmaya bașlandığı zaman; ortalama çiçek sayısında %30 artıș, çiçek tutum oranında ise bu oran en alt seviyede % 90 olacaktır. Buna paralel olarak da gelișim hızı artacaktır. Hasattan önce de 30-45 gün aralığında 1000 m² alan için; (Yapraktan) en çok 1 litre ve an az ½ litre daha kullanıldığı takdirde meyve iriliğinin en az % 30 artırabilirsiniz.

Akarlar

Bu tip asalak canlılar görüldüğünde ya da görülmeden önce yaprak altlarında sisleme metodu ile uygulandığında; akarların üreyemediği gözlenmektedir.
Bu ürün akarları öldürmez. Beslenemedikleri için ortamı terk edeceklerdir. Ayrıca yukarıda bahsedildiği üzere, yaprak üzerindeki kutikulanın kalınlașması sebebi ile,
akarların iğneleri bu mumsu tabakayı ve güçlenen yaprağı delemezler. Dolayısı ile akarlar beslenemediği için açlıktan bölgeyi terkederler.

Hasat

Hasattan 30-45 gün önce uygulandığı zaman meyve üzerindeki zehir kalıntıları (fungusit ya da insektisitler) 7-14 gün içerisinde tamamen bozulurlar. Tahlil
de dahi izin verilen değerlerin üzerinde kalıntı bulunamaz. Böylece ürünümüzün gümrük kapılarından dönme riski azalır ya da hiç dönmeyebilir.

Konvansiyonel Tarım

Konvansiyonel tarım yapılıyor dahi olsa; MOGLOOP toprakta bulunan tüm olușumları (geçmiș yıllardan kalan zehir, kimyasal atık, çözülemeyen organik meteryaller,vs…) çözerek ya da gelișen mikroorganizmalar sayesinde yapıları değiștirilerek bitkinin özümseyebileceği hale çevrilir. Bunun sonucunda da kimyasal kullanılmıș olsa bile; diğer üreticilere göre ürünün organikliği ciddi oranda artacaktır. Ancak; ürün hiçbir zaman organik tarımdan elde edilen ile eșit olmayacaktır, iyi tarım uygulamalarında MOGLOOP çok ciddi bașarılar kazanmıștır.

Oran Artışı

Hasat edilen ürünlerde, Șeker-protein-yağ-kuru madde oranı yükselmiștir.

Raf Ömrü

Hasat edilen yaș meyve ya da sebzenin raf ömrü ortalama olarak 5-10 gün daha uzamıștır.

Hastalık

Ciddi Hastalık, pH ve tuzlanma oranı yüksek olan bölgelerde; dekara uygulanan doz oranının +1 litre artırılmasını kuvvetle öneririz. Çünkü; gübremiz gücünün bir kısmını hastalık yapan olușumlara ya da pH düzenlemeye, tuzlanmayı çözmeye harcayacağı için, asıl görülecek etkinin daha geç görülmesine neden olabiliriz. Bunu önlemek için ekstra olarak 1 litre doz uygulanmasını öneririz. Ancak; gübremiz hiçbir zaman kimyasal ya da organik ilaç olarak önermiyoruz. Bu etkilerin olușmasını; güçlenen bitki bünyesi ve toprak yapısı doğal yöntemler ile kendi kendine çözmektedir !!!

Organik Değer

Toprak tahlili yapılan yerlerde organiklik oranı eğer 2’nin altında ise önerilen dozun bir yıla mahsus olmak üzere; % 50 daha artırılması ya da extra +1 litre uygulanması uygundur.

pH

pH kalıcı olarak dengelenir. pH așırı yüksek ya da düșük topraklarda besin elementlerinin emilimi yeterince gerçekleșmez. Bu topraklarda Kesinlikle pH dengesi kurulmalıdır. MOGLOOP pH dengesi kalıcı olarak kurar ve köklerin çok rahat bir șekilde ihtiyaç duyduğu besinlerin topraktan emilimini sağlar. Toprağın su geçirgenliği artar. Topraktaki kilitlenme – keseklenme problemi ortadan kalkar. Kurak yıllarda topraktan çatlamalar nadiren görülür. Toprağı çözme etkisi en az 4 ay sonra gözlemlenebilir, 6.ayda gözle görülür hale gelir.

Sitemizde; gereken açıklayıcı doz oranları mevcuttur. Bunun haricinde bir uygulama öğrenilmek istenirse; mail atmanız yeterlidir.

Genel Uyarı! MOGLOOP organik sıvı gübre ambalaj içinde konsantre halindedir. Çözülebilmesi için 1 Lt Mogloop’un minimum 200 Lt su ile karıștırılması gerekmektedir. Tamamen kuru formda olan toprağa asla uygulama yapmayınız. Önce toprağın tavlı hale gelmesini ya da gübre uygulamasından önce toprağa su verilmiș olmasına dikkat edilmelidir. MOGLOOP uygulamalarının her zaman sulama sonuna doğru yapılmasına özen gösterilmelidir. MOGLOOP tüm kimyasal bitki besleme ürünleri ile karıștırılarak birlikte verilebilir.

  1. Mogloop kullanımı; fungusit/insektisit/herbisitler ve tüm kimyasal besleme ürünleri (n/p/k + izelement) ile karıștırılarak da uygulanabilir. ancak; klorlu șehir șebeke suyu ile direk olarak karıștırılmamalıdır. en az 24 saat șebeke suyu dinlendirilir ise mogloop ile kullanılabilir.
  2. Toprakta dezenfektan kullanılması zorunlu hale gelmiș ise, önce dezenfektan uygulaması yapılır. en az 48 saat geçtikten sonra mogloop uygulanabilir. mogloop uygulamasından hemen sonra dezenfektan uygulanır ise mogloop etkisi ciddi șekilde azalacaktır.
  3. Gübremizi hiçbir zaman kimyasal ya da organik ilaç olarak önermiyoruz. bu etkilerin olușmasını; güçlenen bitki bünyesi doğal yöntemler ile kendi kendine çözmektedir !!!…
GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W)
Toplam Organik Madde Miktarı
%35
Organik Karbon
%14
Toplam Azot
%1.5
Suda Çözünür K2O
pH Aralığı
3.5-5.5