MOGENZO – Faydaları

Tuzlama

Ürünün içeriğindeki organik değerler sayesinde gelişimini tetiklediği yararlı mikroorganizmalar toprakta biriken tuzların, geçmiş yıllardan kalan kimyasal zehirlerin kısa bir süre içerisinde yapıları bozularak, organik materyallere dönüştürülür. Bunlar da bitkinin köklerinin özümseyebileceği hale getirilir.

MOGLOOP ORGANİK SIVI GÜBREN - pekmezcioglu

Erkencilik

Tüm ürün gruplarında en az 10 en çok da 20 gün erkencilik görülebilir.

Köklenme

Daha da gelișmiș bir kök yapısı sayesinde bitkinin besin toplama alanı genișler. Ayrıca; osmoz basıncını da artırdığı için ağacın yașlılığı ya da damarlarında olușan sorunlarda, ilerleyen yıllarda geçmektedir.

İzelement

İhtiyacınız en aza inecektir. MOGENZO pH düzenleme özelliği ile topraktan alınamayan mikro ve makro(n/p/k) elementlerin de alınmasını sağlar.
Gübremizin içeriğinde; Fe, ca, mg, mn, cu, mo, b,s mevcuttur.

MOGENZO

1 yıl önce kullanılmaya bașlandığı zaman; ortalama çiçek sayısında %30 artıș, çiçek tutum oranında ise bu oran en alt seviyede % 90 olacaktır. Buna paralel olarak da gelișim hızı artacaktır. Hasattan önce de 30-45 gün aralığında 1000 m² alan için; (Yapraktan) en çok 1 litre ve an az ½ litre daha kullanıldığı takdirde meyve iriliğinin en az % 30 artırabilirsiniz.

Akarlar

Bu tip asalak canlılar görüldüğünde ya da görülmeden önce yaprak altlarında sisleme metodu ile uygulandığında; akarların üreyemediği gözlenmektedir.
Bu ürün akarları öldürmez. Beslenemedikleri için ortamı terk edeceklerdir. Ayrıca yukarıda bahsedildiği üzere, yaprak üzerindeki kutikulanın kalınlașması sebebi ile,
akarların iğneleri bu mumsu tabakayı ve güçlenen yaprağı delemezler. Dolayısı ile akarlar beslenemediği için açlıktan bölgeyi terkederler.

Hasat

Hasattan 30-45 gün önce uygulandığı zaman meyve üzerindeki zehir kalıntıları (fungusit ya da insektisitler) 7-14 gün içerisinde tamamen bozulurlar. Tahlil
de dahi izin verilen değerlerin üzerinde kalıntı bulunamaz. Böylece ürünümüzün gümrük kapılarından dönme riski azalır ya da hiç dönmeyebilir.

Konvansiyonel Tarım

Konvansiyonel tarım yapılıyor dahi olsa; MOGENZO toprakta bulunan tüm olușumları (geçmiș yıllardan kalan zehir, kimyasal atık, çözülemeyen organik meteryaller,vs…) çözerek ya da gelișen mikroorganizmalar sayesinde yapıları değiștirilerek bitkinin özümseyebileceği hale çevrilir. Bunun sonucunda da kimyasal kullanılmıș olsa bile; diğer üreticilere göre ürünün organikliği ciddi oranda artacaktır. Ancak; ürün hiçbir zaman organik tarımdan elde edilen ile eșit olmayacaktır, iyi tarım uygulamalarında MOGENZO çok ciddi bașarılar kazanmıștır.

Oran Artışı

Hasat edilen ürünlerde, Șeker-protein-yağ-kuru madde oranı yükselmiștir.

Raf Ömrü

Hasat edilen yaș meyve ya da sebzenin raf ömrü ortalama olarak 5-10 gün daha uzamıștır.

Hastalık

Ciddi Hastalık, pH ve tuzlanma oranı yüksek olan bölgelerde; dekara uygulanan doz oranının +1 litre artırılmasını kuvvetle öneririz. Çünkü; gübremiz gücünün bir kısmını hastalık yapan olușumlara ya da pH düzenlemeye, tuzlanmayı çözmeye harcayacağı için, asıl görülecek etkinin daha geç görülmesine neden olabiliriz. Bunu önlemek için ekstra olarak 1 litre doz uygulanmasını öneririz. Ancak; gübremiz hiçbir zaman kimyasal ya da organik ilaç olarak önermiyoruz. Bu etkilerin olușmasını; güçlenen bitki bünyesi ve toprak yapısı doğal yöntemler ile kendi kendine çözmektedir !!!

Organik Değer

Toprak tahlili yapılan yerlerde organiklik oranı eğer 2’nin altında ise önerilen dozun bir yıla mahsus olmak üzere; % 50 daha artırılması ya da extra +1 litre uygulanması uygundur.

pH

pH kalıcı olarak dengelenir. pH așırı yüksek ya da düșük topraklarda besin elementlerinin emilimi yeterince gerçekleșmez. Bu topraklarda Kesinlikle pH dengesi kurulmalıdır. MOGENZO pH dengesi kalıcı olarak kurar ve köklerin çok rahat bir șekilde ihtiyaç duyduğu besinlerin topraktan emilimini sağlar. Toprağın su geçirgenliği artar. Topraktaki kilitlenme – keseklenme problemi ortadan kalkar. Kurak yıllarda topraktan çatlamalar nadiren görülür. Toprağı çözme etkisi en az 4 ay sonra gözlemlenebilir, 6.ayda gözle görülür hale gelir.

Broșürümüzde; gereken açıklayıcı doz oranları mevcuttur. Bunun haricinde bir uygulama öğrenilmek istenirse; mail atmanız yeterlidir.

Genel Uyarı! MOGENZO organik sıvı gübre ambalaj içinde konsantre halindedir. Çözülebilmesi için 1 Lt MOGENZO’nun minimum 200 Lt su ile karıștırılması gerekmektedir. Tamamen kuru formda olan toprağa asla uygulama yapmayınız. Önce toprağın tavlı hale gelmesini ya da gübre uygulamasından önce toprağa su verilmiș olmasına dikkat edilmelidir. MOGENZO uygulamalarının her zaman sulama sonuna doğru yapılmasına özen gösterilmelidir. MOGENZO tüm kimyasal bitki besleme ürünleri ile karıștırılarak birlikte verilebilir.

  1. MOGENZO kullanımı; fungusit/insektisit/herbisitler ve tüm kimyasal besleme ürünleri (n/p/k + izelement) ile karıștırılarak da uygulanabilir. ancak; klorlu șehir șebeke suyu ile direk olarak karıștırılmamalıdır. en az 24 saat șebeke suyu dinlendirilir ise MOGENZO ile kullanılabilir.
  2. Toprakta dezenfektan kullanılması zorunlu hale gelmiș ise, önce dezenfektan uygulaması yapılır. en az 48 saat geçtikten sonra mogamino uygulanabilir. MOGENZO uygulamasından hemen sonra dezenfektan uygulanır ise MOGENZO etkisi ciddi șekilde azalacaktır.
  3. Gübremizi hiçbir zaman kimyasal ya da organik ilaç olarak önermiyoruz. bu etkilerin olușmasını; güçlenen bitki bünyesi doğal yöntemler ile kendi kendine çözmektedir !!!…
GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W)
Toplam Organik Madde Miktarı
%30
Enzimlerin İsimleri ve Aktiviteleri
Alfa Amilaz Enzimi 170 U/ml
pH Aralığı
4.5-6.5

AMİNOASİTLERİN BİTKİLER ÜZERİNE ETKİSİ

ENZİMLERİN BİTKİLER ÜZERİNE ETKİSİ

L-Asparticacid

Çimlenmeye teşvik eder. Yüksek şelat gücü vardır.

Alkali proteinase

Çok önemli bir enzimdir ; proteinleri aminoasitlere ayrıştırır,bitkinin yapı taşını oluşturur.

L-glutamicacid

Büyümeyi hızlandırır. Yüksek şelat gücü vardır. Diğer aminoasitlerin alınmasını sağlar.

Amylosine (fungus alpha amiylase) (stresi engeller)

Bitkide özsuyu arttırmakta,bitkiyi canlı kılmakta,dokuda berraklaşmayı ve renk oluşumunu sağlamaktadır. Bu enzim nişasta gruplarını maltoza hidrolize etmektedir.

L-Arginin

Çimlenmeye teşvik eder. Soğuğa karşı direnci artırır.

Glukamilaz (Aroma artırıcı)

Bitkide şeker dengesini sağlamakta,tat,koku ve aromaya katkıda bulunmaktadır.Glukoz birikimlerini polisakkar id zincirinin indirgenmemiş ucundan kopararak ayrışmayı sağlamaktadır.Düşük pH da çalışabilir.

L-Cysteine

Yüksek şelat gücü vardır. Krofil oluşumunu sağlar.

Xylanasa (Köklendirici)

Bitkidek, hücresel denge, kök bölgesinde kılcal kök uçları ve liflerin gelişimi ve büyümesi üzerinde etkilidir. Bitki gelişiminde ön etkiye sahiptir. Bu enzim glukon monam içeren hemicellase komlike esas üzerinde önemli etkiye sahip bir komplekstir.

L-Histidine

Yüksek şelat gücü vardır. Soğuğa karşı direnci artırır.

Lipasa

Bitkideki yağ dengesini sağlar.Yağları hidrolize edip yağ asitlerini serbest bıraktıran enzim türevidir. Tüm bitkilerde önemli görev üstlenmektedir.

L-Alanine

Klrofil oluşumunu sağlar bitkide antifrize etkisi yapar antifrize proteinlerin Yapı taşını oluşturur

Liyaz enzimi (Zararlı kimyasalları parçalar.)

Topraktaki zararlı kimyasal maddeleri ve zehirleri parçalayarak bitkinin kullanabileceği hale çevirir.Toprağın biyolojik etkinliğini artıtır.Liyaz enzimi Hidroliz ve yükseltgenme (oksidasyon) harici yollarla çeşitli kimyasal bağları kırabilen, çoğu zaman bunu yeni bir çift bağ veya halka yapısı oluşturarak gerçekleştiren bir enzimdir.

L-Lysine

Klorofil oluşumunu sağlar. Besin alımını düzenler, polen üretimini artırarak döl tutmayı artırır

Rubisco (Erkenciliği sağlar)

Bitki metabolizmasının dengede tutulmasını sağlar ve erkenciliği sağlar. Bitkilerin fotosentez yapması ve atmosferdeki karbondioksit dengesi için hayati önem taşıyan bir enzim türüdür.

L-Methionine

Meyve oluşumunu sağlar, besin alımını düzenler, protein metabolizmasına teşvik eder, kök gelişimini artırır.

Transglutaminaz (TG) Enzimi

Proteinlerin modifikasyonunda rol oynar. Ortamda uygun bir primer amin bulunmaması veya lizinin amin grubunun belirli ajanlarla bağlanması durumunda suyun kullanımını katalizlemektedirler.

L-Proline

Bitkiyi strese karşı korur.

Katalaz (Zararlı kimyasalları organikleştirir.)

Bitkide zararli bileşikleri faydalı hale dönüştürür.Bitki metabolizmasında hidrojen peroksidi deokside eder ve
bitki metabolizmasında önemli rol oynayan bir enzimdir.

L-Serine

Oksin habercisidir.

Nitrogenaz

Atmosferde bulunan N2 formundaki azotu amonyak, nitrat gibi bitkinin çeşitli amaçlar için kullanacağı forma
dönüştürür.

L-Threonine

Büyümeyi hızlandırır.

Lipoksigenaz

Bitkinin raf ömrünü uzatır.Bitkider renk, tat, aroma,albeni üst seviyeye çıkar.

L-Tryptophan

Oksin habercisidir.

İzomeraz (Aroma artırıcı)

Meyve de tatlılık derecesini artırır.Glikozun früktoza dönüşmesini katalizleyen bir izomerazdır.

L-Valine

Oksin habercisidir.

Üreaz (Azotu bitkinin kullancağı forma dönüştürür)

Üreaz, ürenin karbon dioksid ve amonyağa hidrolizini katalize eder. Nitrojen, bitkilerin büyümesinde çok
önemlidir.